火星救援.The.Martian.2015.EXTENDED.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-RARBG 科幻 剧情 冒险 美国 英国 BD-4K 其它

btzz 5天前 9


导演: 雷德利·斯科特

编剧: 德鲁·戈达德 / 安迪·威尔

主演: 马特·达蒙 / 杰西卡·查斯坦 / 克里斯汀·韦格 / 杰夫·丹尼尔斯 / 迈克尔·佩纳 / 凯特·玛拉 / 肖恩·宾 / 塞巴斯蒂安·斯坦 / 唐纳德·格洛弗 / 切瓦特·埃加福 / 阿卡塞尔·亨涅 / 陈数 / 高雄 / 本尼迪克特·黄 / 麦肯兹·戴维斯 / 娜奥米·斯科特 / 丽丽·博尔丹 / 布莱恩·卡斯佩

类型: 剧情 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 英国 / 美国 / 匈牙利 / 约旦

语言: 英语 / 汉语普通话

上映日期: 2015-11-25(中国大陆) / 2015-10-02(美国)

片长: 142分钟 / 151分钟(加长版)

又名: 火星任务(港) / 绝地救援(台) / 火星人

IMDb: tt3659388


火星救援的剧情简介:

  载人航天宇宙飞船阿瑞斯3号成功抵达火星,谁知一场破坏力极其巨大的风暴向宇航员们袭来,阿瑞斯3号被迫中断任务,紧急返航。撤离途中,宇航员马克·沃特尼(马特·达蒙 Matt Damon 饰)被飞船上吹落的零件击中,由于生还希望渺茫,队友们只得匆匆返航,并向世人宣告他已牺牲的事实。出乎意料的是,马克以极低的概率活了下来。他躲进驻火星的航天基地疗伤。下一次火星任务要等到四年后,而基地内的补给仅够他维持31天。短暂的绝望后,马克决定利用有限的食物,在这颗空无一人的星球上种植作物,寻找一线生机。与此同时,地球方面也很快发现马克生还的事实,他们想尽办法部署营救计划。孤军奋战的马克,能否等到救援队伍的到来?

  火星救援改编自安迪·威尔的同名科幻小说火星救援。


火星救援 The Martian 获奖情况

第88届奥斯卡金像奖  (2016)

最佳影片(提名) 雷德利·斯科特 / 马克·赫法姆 / 西蒙·金伯格 / 迈克尔·舍费尔

最佳男主角(提名) 马特·达蒙

最佳改编剧本(提名) 德鲁·戈达德

最佳视觉效果(提名) 安德斯·朗格兰斯 / 理查德·斯坦默斯 / 克里斯·劳伦斯 / 史蒂芬·华纳

最佳混音(提名) 马克·泰勒 / 保罗·马瑟 / 麦克·鲁斯

最佳音效剪辑(提名) 奥利弗·塔尔尼

最佳艺术指导(提名) 阿瑟·马克斯 / 西莉亚·博巴克


第73届金球奖  (2016)

电影类 最佳音乐/喜剧片

电影类 最佳导演(提名) 雷德利·斯科特

电影类 音乐/喜剧片最佳男主角 马特·达蒙


第69届英国电影学院奖  (2016)

电影奖 最佳导演(提名) 雷德利·斯科特

电影奖 最佳男主角(提名) 马特·达蒙

电影奖 最佳剪辑(提名) 彼得罗·斯卡利亚

电影奖 最佳艺术指导(提名) 阿瑟·马克斯 / 西莉亚·博巴克

电影奖 最佳特殊视觉效果(提名) 蒂姆·莱德伯里 / 理查德·斯坦默斯 / 克里斯·劳伦斯 / 史蒂芬·华纳

电影奖 最佳音效(提名) 马克·泰勒 / 保罗·马瑟 / 奥利弗·塔尔尼 / 麦克·鲁斯


第40届日本电影学院奖  (2017)

最佳外语片(提名)


第68届美国导演工会奖  (2016)

最佳电影导演(提名) 雷德利·斯科特


第68届美国编剧工会奖  (2016)

电影奖 最佳改编剧本(提名) 德鲁·戈达德


第27届美国制片人工会奖  (2016)

最佳电影制片人奖(提名)


第66届美国剪辑工会奖  (2016)

剧情片最佳剪辑(提名)


第18届美国服装设计工会奖  (2016)

现代电影最佳服装设计(提名)


第14届美国视觉效果协会奖  (2016)

最佳特效电影视觉效果(提名)


第87届美国国家评论协会奖  (2015)

最佳导演 雷德利·斯科特

最佳男主角 马特·达蒙

最佳改编剧本 德鲁·戈达德

年度佳片


第21届美国评论家选择电影奖  (2016)

最佳影片(提名)

最佳导演(提名) 雷德利·斯科特

最佳男主角(提名) 马特·达蒙

最佳科幻/恐怖片(提名)

最佳改编剧本(提名) 德鲁·戈达德

最佳摄影(提名) 达瑞兹·沃斯基

最佳剪辑(提名)

最佳美术指导(提名)

最佳视觉效果(提名)

第16届美国电影学会奖  (2015)

年度佳片


第20届金卫星奖  (2016)

电影部门 最佳音效


第19届好莱坞电影奖  (2015)

年度电影 雷德利·斯科特

年度制片 雷德利·斯科特


第19届美国在线影评人协会奖  (2015)

最佳影片(提名)

最佳导演(提名) 雷德利·斯科特

最佳男主角(提名) 马特·达蒙

最佳改编剧本(提名) 德鲁·戈达德

最佳剪辑(提名) 彼得罗·斯卡利亚
Video
ID : 1
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@Main
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2 h 31 min
Bit rate : 8 020 kb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 1 600 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.054
Stream size : 8.48 GiB (58%)
Writing library : x265 3.5+rarbg-HDR-38-20255e6:[Linux][clang 16.0.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=8000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=0 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,0) / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000 cd/m2

Audio #1
ID : 2
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Duration : 2 h 31 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 5 414 kb/s
Maximum bit rate : 5 997 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 5.72 GiB (39%)
Title : English TrueHD Atmos 7.1
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Number of dynamic objects : 13
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE

Audio #2
ID : 3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Duration : 2 h 31 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 416 MiB (3%)
Title : English DD 5.1
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : No

Text #1
ID : 4
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 1 h 24 min
Bit rate : 0 b/s
Frame rate : 0.003 FPS
Count of elements : 13
Stream size : 568 Bytes (0%)
Title : English Forced SRT
Language : English
Default : No
Forced : Yes

Text #2
ID : 5
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 2 h 27 min
Bit rate : 57 b/s
Frame rate : 0.231 FPS
Count of elements : 2052
Stream size : 62.6 KiB (0%)
Title : English SRT
Language : English
Default : Yes
Forced : No

Text #3
ID : 6
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 2 h 27 min
Bit rate : 60 b/s
Frame rate : 0.250 FPS
Count of elements : 2216
Stream size : 65.3 KiB (0%)
Title : English SDH SRT
Language : English
Default : No
Forced : No

Menu
00:00:00.000 : en:Chapter 01
00:03:22.285 : en:Chapter 02
00:10:15.156 : en:Chapter 03
00:15:24.214 : en:Chapter 04
00:18:25.187 : en:Chapter 05
00:21:58.817 : en:Chapter 06
00:24:52.157 : en:Chapter 07
00:29:17.130 : en:Chapter 08
00:32:01.085 : en:Chapter 09
00:34:45.541 : en:Chapter 10
00:40:08.030 : en:Chapter 11
00:42:48.232 : en:Chapter 12
00:47:50.075 : en:Chapter 13
00:51:12.736 : en:Chapter 14
00:58:03.104 : en:Chapter 15
01:01:41.614 : en:Chapter 16
01:04:24.944 : en:Chapter 17
01:08:54.255 : en:Chapter 18
01:11:53.726 : en:Chapter 19
01:16:33.505 : en:Chapter 20
01:22:05.503 : en:Chapter 21
01:26:19.716 : en:Chapter 22
01:37:47.653 : en:Chapter 23
01:44:36.270 : en:Chapter 24
01:50:38.048 : en:Chapter 25
01:53:22.670 : en:Chapter 26
01:59:17.441 : en:Chapter 27
02:03:50.756 : en:Chapter 28
02:07:32.353 : en:Chapter 29
02:14:24.389 : en:Chapter 30
02:20:48.565 : en:Chapter 31
02:23:11.833 : en:Chapter 32

上传的附件:
最新回复 (0)
返回
发新帖